T: +386 (0)2 2346 100 | F: +386 (0)2 2346 239 | E: info@mlm-mb.si

  • OD LETA 1924

  • ORODJARNA

  • ALUMINIJSKI TLAČNI ULITKI

  • MEHANSKO OBDELANI ULITKI

  • ODKOVKI IN OBDELANCI

Zgodovina

Čeprav tradicija livarstva v Mariboru sega še globlje nazaj v preteklost, se uradni začetek MLM šteje od izgraditve novih objektov – upravne zgradbe ter delavnic na sedanji lokaciji v letu 1924. Do tedaj majhno obrtno podjetje je s tem začelo dobivati podobo in značilnosti industrijskega podjetja. Zaposlovalo je le 20 delavcev. Ime podjetja je takrat bilo: inž. J. & H. Bühl, livarna zvonov in kovin in strojno stavbena delavnica Maribor. Eden prvih izdelkov v novi livarni je bil velik bronasti zvon, ki je bil do tedaj največji uliti bronasti zvon v Kraljevini SHS, izdelan je bil za mariborsko Frančiškansko cerkev in je tehtal 3375 kg.

 

Prvič se je ime Mariborska livarna pojavilo v nazivu podjetja leta 1929, ko se je podjetje v register vpisalo z nazivom Mariborska livarna in tvornica kovin inž. Hugo Lenhard & Co. – Maribor. Takrat se je asortiman proizvodnje razširil od proizvodnje zvonov in ostalih ulitkov ter vinskih armatur na vrsto ostalih armatur in drugih izdelkov.

Drugo svetovno vojno je podjetje pričakalo z imenom Mariborska livarna in tvornica kovin Joh. Pengg. Lastnik je po dolgih letih pretresov v poslovanju podjetje prevzel v letu 1931, stabiliziral poslovanje in pričel s proizvodnjo vlečene medenine z nakupom velike stiskalnice v letu 1936. Ta poslovna poteza je omogočila ne le obstoj, temveč tudi razvoj Mariborske livarne. Med vojno je lastnik spremenil status tovarne v podružnico njegove tovarne v Avstriji. Vodstvo se je preoblikovalo tako, da je bilo popolnoma nemško tudi po pripadnosti takratnemu Hitlerjevemu režimu, kar pa je imelo za posledico, da je Mariborska livarna konec vojne pričakala v ruševinah.

Povojno obdobje se je pričelo s popolno obnovo tovarne. Na stari lokaciji so popolnoma obnovili opuščeno in v celoti porušeno zvonolivarno, oddelek za vlečeno medenino in oddelek za izdelavo bergmanovih cevi ter delno tudi livarno bronastih odlitkov. Neporušena je namreč ostala samo upravna zgradba z nekaterimi pomožnimi objekti. Mariborska livarna Maribor je bila uradno ustanovljena leta 1946, ko so se združila številna podjetja; Kovina, Pontos, Pasarstvo Kager, Livarna Bühl ter Mariborska livarna in tvornica kovin Joh. Pengg.

V začetku leta 1946 so bila obnovitvena dela v glavnem zaključena, proizvodnja pa je prehajala v normalen tir. Zaposlenih je bilo 168 delavcev. Proizvodni program je bil izbran glede na potrebe in na podlagi programa prejšnjih podjetij, nova proizvodnja je torej temeljila na že osvojeni tehnologiji in tradiciji. Proizvajali so stiskane in vlečene proizvode (medeninaste palice, žico in profile), ulitke barvnih kovin v pesek, gradbeno okovje in pribor ter armature. Kljub precej nesistematičnemu in nenatančnemu pristopu k obnovi proizvodnje je prevladala potreba obnavljajoče se domovine, število zaposlenih je nenehno naraščalo, zahteve po velikih količinah kakovostnih izdelkov so bile neusahljive. Do izraza je prišla tudi iznajdljivost delavcev, ki so marsikateri problem rešili z inventivnostjo, marsikateri stroj so naredili kar sami in tako omogočali izdelovanje že osvojenih proizvodov pa tudi širitev asortimana. Od leta 1945 do leta 1954 je bilo prijavljenih 196 raznih predlogov racionalizacije, inovatorstva in iznajdb, kar je uvrščalo podjetje v sam vrh kovinske industrije v Jugoslaviji. Izdelali so dve elektroindukcijski peči, prvič v Jugoslaviji sploh.


Že v letu 1947 se je začela proizvodnja kovancev iz medenine, ki so pripomogli k racionalnejši in kvalitetnejši izdelavi armatur in okovja. Leta 1948 pa je bila uvedena nova skupina proizvodov kopalne peči s cilindri, ki so jih proizvajali vse do leta 1960. Leto 1949 zaznamuje uvedba novih skupin proizvodov tisnjencev iz aluminijevih in cinkovih zlitin ter gibljivih cevi. Prvič v Jugoslaviji je bila v industrijskem podjetju uvedena proizvodnja litja pod pritiskom. S to proizvodnjo je postalo podjetje tudi pomemben dobavitelj razvijajoči se strojni, avtomobilski in elektro industriji, kjer so potrebovali tisnjence, kokilne ulitke in kovance.

Leta 1954 je bil Mariborski livarni Maribor odobren plan za obdobje 1954 - 1960, pri čemer je treba poudariti, da je šlo za zahteven investicijski program, ki je poudarjal nujnost povečanja proizvodnje, maksimalni izkoristek obstoječih kapacitet, upoštevanje tržišča in razširitev asortimana proizvodnje. Predvideval je skoraj 350-odstotno povišanje kapacitet in pričakoval predano in učinkovito zavzetost vseh zaposlenih.

Leta 1957 se je začela proizvodnja kokilnih ulitkov iz bakrovih in aluminijevih zlitin. S to tehnologijo se je tudi izboljšala kakovost armatur in osvojeni so bili novi tipi sanitarnih armatur. V teh letih je MLM začela izvažati svoje proizvode na zahtevna evropska in ameriška tržišča. Zaradi vse večje potrebe surovin je bil leta 1959 zgrajen oddelek regeneracije odpadnih surovin z makro separacijo žlindre. V tem obdobju je bilo kupljenih veliko modernih strojev, in sicer kovaške preše WM in LU za tisnjeni liv, IDRE stroji za oblikovanje in pripravo peska ter izdelavo jeder, stroj za kontinuirano litje VGM, obdelovalni avtomati Wiest …

Do leta 1960 je podjetje močno napredovalo, pridobilo prostor, zgradbe, ki so bile večinoma v slabem stanju, ter nakupilo potrebne stroje. Število zaposlenih je preseglo število 1.000. Vendar je vse skupaj potekalo stihijsko v okviru kratkoročnih možnosti. Leta 1960 pa se je pristopilo k spremembi filozofije – začel se je projektirati razvoj tovarne dolgoročno in celovito. Z investiranje v rekonstrukcijo MLM je le ta leto 1965 pričakala v povsem drugačnem položaju, postalo je sodobno podjetje, sposobno uvajati nove industrijske principe v svoje poslovanje.

Nova razvojna strategija in spremljajoč investicijski program, ki sta bila sprejeta leta 1963, sta opredeljevala osnovno dejavnost podjetja po načinu proizvodnje v tri glavne grupe: grupo blokov, grupo polizdelkov in grupo gotovih izdelkov. Poleg načrtovanja razvoja je to tudi obdobje adaptacij in nujnih prostorskih širitev. Tako so, da bi dosegli boljšo tehnološko funkcionalnost in boljše delovne pogoje zaposlenih, adaptacijo doživele obstoječe starejše zgradbe, urejen je bil interni transport znotraj obratov, dodatno pa so bile zgrajene sodobne garderobe in umivalnice. S temi spremembami se je docela spremenila tehnološka in organizacijska zasnova podjetja.

Podjetje je v tem času začelo vlagati tudi v svoje zaposlene, ki so se vključevali v sindikat, v kulturna in telovadna društva, v podjetju je delovala tudi delavsko uslužbenska restavracija, imeli so celo lastno čevljarsko delavnico. MLM je imela tudi počitniški dom Livar, gradila je tudi stanovanja za zaposlene.

Leta 1967 je MLM uvedla blagovno znamko ARMAL, leta 1973 pa še eno, saj je v Lenartu začel delovati obrat aluminijastih radiatorjev, poznanih pod imenom AKLIMAT. Obe blagovni znamki sta v naslednjih desetletjih dobro promovirali lastne blagovne znamke kot tudi matično podjetje Mariborska livarna Maribor.

Razvoj, ki ga je podjetje doseglo v sedemdesetih letih je zelo povečal količinsko proizvodnjo, zlasti pa je popestril asortiman izdelkov. Ponudbo so obogatili z večjim deležem enoročnih baterij in radiatorskih ventilov.

MLM je največjo rast doživela v obdobju 1984 do 1993, ko sta se blagovni znamki Armal in Aklimat uveljavili na domačem in tujem trgu. V tem obdobju smo zaključili tudi dva velika investicijska programa Baker II in Baker III. V Lenartu so začeli proizvajati osi za pralne stroje, podjetje je kupilo novo vakumsko talilnico in z novostmi so popolnoma avtomatizirali litje, uvedena je bila nova linija za barvanje delov sanitarnih armatur.

Leto 1983 se šteje kot začetek računalniškega vodenja proizvodnega procesa, leta 1990 se je investiralo v prvi proizvodni robot. Z letom 1992 je uveden program kopalniške opreme pod blagovno znamko Armal.

Zaradi oženja južnih tržišč pa se je začela leta 1990 slabšati pozicija MLM, po osamosvojitvi Republike Slovenije pa se je začela trnova pot nadomestitve izgube domačega trga s substitucijo z zahtevnimi trgi zahodne Evrope. Izpad prodaje tako po obsegu kot še bolj po donosnosti, politika zaostajanja deviznih tečajev za domačo inflacijo, nedoločenost strateških področij na nivoju države ipd., so sistem MLM izčrpali, poslovni rezultati pa so bili slabi kljub velikim naporom sanirati situacijo.

Leta 1994 se je MLM znašla brez surovin in brez denarja, začel pa se je tudi proces lastninjenja. Livarna je nosila posledice številnih sprememb in nerazumevanja vlade za njihove težave. Kot izvoznik je MLM zelo veliko izgubila zaradi precenjenega tolarja, posledice tega so se čutile v celem poslovanju. Tudi število zaposlenih se je v tem obdobju zmanjšalo. V lastninjenje podjetja se je vključilo certifikate zaposlenih, bivših zaposlenih in upokojencev ter neizplačane plače. In leta 1997 so le-ti imeli v lasti večino premoženja.

Leta 1999 prvič se je pojavilo ime ALUTEC za program tlačnega litja

Ob koncu stoletja je bila sprejeta Vizija MLM za štiriletno obdobje, leta 2001 pa še razvojna vizija MLM. Istega leta se je začel tudi obsežen investicijski cikel prestrukturiranja proizvodnje, ki je vrhunec dosegel v letu 2002. V obdobju 2000 – 2004 je MLM investirala v svojo tehnično in tehnološko posodobitev 30 milijonov EUR. Z investicijami je MLM modernizirala svojo proizvodnjo.

Leta 2003 se je pričelo prestrukturiranje proizvodnje v smeri izdelkov z višjo dodano vrednostjo. Tako je MLM v letu 2003 ukinila program kontinuiranega litja palic in cevi rdečih litin - bronov, hkrati pa zmanjšala obseg proizvodnje medeninastih palic. Medtem ko se je zelo povečala proizvodnja tlačnih ulitkov katerih proizvodnja se je v letu 2004 podvojila. Tega leta je MLM prodrla v avtomobilsko industrijo na področju aluminijastih tlačnih ulitkov, postala je dobavitelj za WV, Audi, BMW, Opel.

Leta 2004 je pričetek projekta ARMALOV SKLAD, s katerim se je želelo osvestiti predvsem osnovnošolsko in srednješolsko mladino o pomembnosti kvalitete pitne vode.

Leta 2005 je MLM modernizirala proizvodnjo. Investicija v livarski stroj IDRA 1750 je MLM zagotovila proizvodnjo težjih, več kot 10-kilogramskih aluminijastih sestavnih delov za avtomobilske motorje. Posodobitev Kovačnice je omogočila kovanje tehnološko zahtevnih odkovkov. Jeseni istega leta je bila podpisana pogodba o dolgoročnem sodelovanju z enim največjih proizvajalcev sanitarnih armatur, podjetjem Grohe in s tem se je začel projekt strateškega partnerstva, na osnovi katerega je nemška multinacionalka na nas prenesla del proizvodnje.

Leta 2006 se je pričela prenova informacijskega sistema. PE Alutec je osvojila in predstavila štiri artikle z zahtevnejšo mehansko obdelavo, katerih serijska proizvodnja se je pričela marca 2007 z zagonom obdelovalnega centra SAS.

Leto 2008 se je uvedel sistema ravnanja z okoljem po zahtevah ISO 14001:2004 za celotno MLM kot integriran sistem z obstoječimi sistemi vodenja kakovosti po zahtevah ISO 9001 in ISO / TS 16949. Blagovna znamka Armal je že drugo leto zapored prejela neodvisen in visoko cenjen naziv Superbrands Slovenija 2008, ki so ga podelili 40 najboljšim blagovnim znamkam v Sloveniji. Po dobrem začetku leta je v drugi polovici leta MLM doletela svetovna finančna in gospodarska kriza in recesija, ki je zamajala načrtovano rast podjetja in je vrnila MLM v situacijo iz leta 2003. Začel se je strm upad naročil, najprej na področju avtomobilske proizvodnje, nato tudi na polproizvodih iz medenine in radiatorjih. Na novo nastale razmere se je MLM odzvala s ukrepi za blaženje krize v podjetju.

Recesija se je nadaljevala še v letu 2009, ki je bilo za MLM eno do sedaj najtežjih let. Potrebno je bilo prestrukturiranje podjetja in MLM se je odločila za podporo avtomobilskemu delu in tako se je konec leta 2010 zaustavila proizvodnja programa PE Baker. Kljub izhodu iz krize se je MLM vedno bolj srečevala z likvidnostnimi težavami. V letu 2012 sta bili ustanovljeni hčerinski podjetji Armal d.o.o. in Sanitec d.o.o., v kateri je MLM prenesla sanitarni del programa z namenom najti strateškega partnerja. Po neuspešnem reševanju likvidnostnih težav je bil aprila 2013 začet stečajni postopek nad novoustanovljenima podjetjema Armal in Sanitec, nad MLM pa se je pričel postopek prisilne poravnave. Dober mesec in pol kasneje se je začel stečajni postopek še nad matičnim invalidskim podjetjem MLM – STORITVE d.o.o.. Zaposlitev je izgubilo skupaj okrog 450 delavcev. Prisilna poravna za MLM je bila pravnomočno potrjena dne 31.12.2013.

V letu 2014 je MLM d.d. pričela z aktivnostmi celovitega finančnega in poslovnega prestrukturiranja, ki bo omogočilo dolgoročno konkurenčno sposobnost družbe. S pravilnimi aktivnostmi lahko MLM nadaljuje in pospešuje svoje poslovanje, utrdi zaupanje ter generira realen dvig vrednosti podjetja.

FaLang translation system by Faboba