T: +386 (0)2 2346 100 | F: +386 (0)2 2346 239 | E: info@mlm-mb.si

 • OD LETA 1924

 • ORODJARNA

 • ALUMINIJSKI TLAČNI ULITKI

 • MEHANSKO OBDELANI ULITKI

 • ODKOVKI IN OBDELANCI

Varovanje okolja in zdravja

Zavedamo se naše odgovornosti do okolja in rabe energije

Zavedamo se, da s svojo dejavnostjo pomembno vplivamo na okolje. Zato si aktivno prizadevamo za zmanjšanje negativnih vplivov. Obvladovanju sistema ravnanja z okoljem in upravljanju z energijo namenjamo veliko sredstev, znanja in odgovornosti. Pri razvoju in načrtovanju investicij dajemo prednost ekološko in energetsko najprimernejšim rešitvam. Izpolnjevanje najvišjih ekoloških standardov je naš cilj in naša zaveza, ki smo jo dali okolju in našim poslovnim partnerjem. 

Okoljska in energetska politika Mariborske livarne Maribor

V Mariborski livarni je ravnanje z okoljem skrb vseh, od najvišjega vodstva pa do slehernega posameznika v sistemu. V letu 2008 smo pridobili prvi okoljski standard po zahtevah ISO 14001, s katerim smo naša okoljska načela tudi sistematizirali. V okviru aktivnosti rednih obnovitev smo Sistem ravnanja z okoljem v letu 2017 nadgradili s certifikatom po zahtevah ISO 14001:2015 ter dodatno pridobili certifikat sistema upravljanja z energijo po zahtevah ISO 50001:2011. Zaradi organizacijskih sprememb v družbi MLM vsako leto preverimo in nadgradimo zavezujočo Okoljsko in energetsko politiko. 

Osnovna načela  Okoljske in energetske politike MLM:

 • Preprečevanje onesnaževanja in skrb, da je naš vpliv na okolje čim manjši.
 • Izpolnjevanje veljavnih zakonskih in drugih zahtev na katere smo pristali in se nanašajo na naše prepoznane okoljske vidike ter so povezane z rabo, porabo in učinkovitostjo energije.
 • Nakup energijsko učinkovitih proizvodov in storitev ter snovanje izboljševanja energetske učinkovitosti.
 • Skrb za racionalno in učinkovito rabo energije in vode.
 • Spremljanje razvoja novih tehnologij, trendov, predpisov in skladno s tem uvajanje najboljših svetovnih praks ter usmerjanje novih investicij ter tehnoloških rešitev.
 • Sledenje smernicam trajnostnega razvoja in stalno izboljševanje vpeljanih sistemov ravnanja z okoljem in upravljanja z energijo.
 • Učinkovito komuniciranje in sodelovanje z dobavitelji, kupci, lokalno skupnostjo, pristojnimi državnimi ustanovami in drugimi zainteresiranimi stranmi.

Okoljska in energetska politika PDF

FaLang translation system by Faboba